Wróć do listy

Maleinak

Farba emulsyjna MALEINAK przeznaczona jest do długotrwałego zabezpieczania ścian pomieszczeń szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych oraz na działanie wilgoci takich jak: łazienki, kuchnie, piwnice, pływalnie, browary, piekarnie, pralnie itp.

 odporna na wilgoć
trworzy powłokę odporną na działanie grzybów
duża siła krycia
zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian
odporna na szorowanie

 odporna na wilgoć
trworzy powłokę odporną na działanie grzybów
duża siła krycia
zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian
odporna na szorowanie

Dane Techniczne
Kolory  biały
Wygląd powłoki mat
Ilość warstw 2
Nanoszenie drugiej warstwy po 2h
Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk
Wydajność przy jednej warstwie  do 12 m2/l


Przygotowanie podłoża

    Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
    Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
    Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt Koncentrat marki Dekoral.
    Do wyrównania chłonności podłoża stosuj farbę podkładową Unicryl marki Dekoral.
    Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.
    Powierzchnie zagrzybione oczyść wodnym roztworem środka dezynfekujacego
    Odgrzybione i osuszone powierzchnie pomaluj farbą izolacyjną Renostyl Plus marki Dekoral.
    Nie chroni tynku przed rozwojem mikroorganizmów.


Malowanie

    Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
    W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości ok 5% obj
    Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.


Dodatkowe informacje

    Maluj w temperaturze od +5°C do + 30°C i wilgotności powietrza poniżej 80%.
    Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
    Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temperaturze powyżej 0°C.


Wskazówki BHP i PPOŻ

    Chronić przed dziećmi.
    W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
    W razie połknięcia niezwłoczne zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
    Nie wdychać rozpylonej cieczy.
    W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
    Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
    Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.