Wróć do listy

SIGMALIFE DS ACRYL

Lakierobejca przeznaczona do ochrony i dekoracji powierzchni drewnianych, tj. okna, elementy elewacji, balkony, ogrodzenia do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Zabezpiecza powłokę przed działaniem grzybów pleśniowych.

 • bardzo odporna na promieniowanie UV
 • stanowi doskonałe zabezpieczenie powierzchni drewna przed wpływami atmosferycznymi
 • szybkoschnąca
 • podkreśla rysunek drewna
 • długotrwała elastyczność powłoki
 • reguluje wilgotność podłoża

  Kolory Bezbarwny oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color PRO.
  Lepkość Brookfield 20±2oC, min. [mPas]
   
  300
   
  Gęstość 23oC, [g/cm3] 0,96
   
  Zawartość części stałych vol. %
   
  61
  Zalecana grubość suchej warstwy [μm] na warstwę
   
  25
  Pyłosucha po ok. [h] 1
   
  Następna warstwa po ok [h]
   
  7
   
  Sposób nanoszenia
   
  Pędzel, wałek lub natrysk 
   
  Wygląd powłoki
   
  Satynowy
   
  Rekomendowana ilość warstw
   
  2-3
   
  Wydajność do 17 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.
   
  Limit zawartości LZO wg dyrektywy UE dla tego typu produktu (kat. A/e/FW): 
   
  130 g/l (2010).
  Produkt zawiera max. 130 g/l.

   
Przygotowanie podłoża

Produkt należy nanosić na suche, odtłuszczone i oczyszczone podłoże w 2-3 warstwach. Surową powierzchnię drewna zagruntować impregnatem Sigmalife VS-X lub Sigmalife VS Acryl w tym samym kolorze. 
Stare powłoki w dobrym stanie oczyścić i zmatowić, miejsca zniszczone przetrzeć papierem ściernym i zagruntować Sigmalife VS-X lub Sigmalife VS Acryl. Stosując Sigmalife DS Acryl jako powłokę dekoracyjną wewnątrz pomieszczeń nie jest konieczne stosowanie impregnatu Sigma VS Acryl.
Powłoki akrylowe, w przypadku drewna zagruntowanego przemysłowymi bejcami stolarskimi, należy pomalować jedną lub dwiema warstwami wykończeniowymi Sigmalife DS Acryl, po uprzednim oczyszczeniu i zmatowieniu podłoża.

Malowanie

Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie konieczności rozcieńczyć wodą (max. 5% obj.). Podczas malowania temperatura podłoża i otoczenia powinny być powyżej +8°C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 85%. Wilgotność drewna powinna wynosić maksymalnie 16%.

Dodatkowe informacje

Bejca bezbarwna jest najmniej odporna na warunki atmosferyczne, dlatego nie zaleca się używać jej na zewnątrz. Grubość powłoki suchej dla bejc w kolorach jasnych powinna wynosić przynajmniej 85 μm, przy stosowaniu na zewnątrz. 
Bejca może być pokrywana produktami na bazie żywic akrylowych jak i alkidowych.
Sigmalife DS Acryl może zostawiać mleczno białe smugi podczas malowania. Zanikają one po kilku minutach. Wyrobu nie należy stosować na podłoża drewniane (np. merbau) zawierające rozpuszczalne w wodzie składniki drewna, które mogą migrować na powierzchnię farby. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.

Zalecenia BHP i P.Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.