Wróć do listy

Akrylit 3000 Siloxan

Silikonowana farba akrylowa przeznaczona do malowania elewacji. Szczególnie polecana do ochrony konstrukcji żelbetowych jak również do renowacji systemów ociepleń. Wyrób może być stosowany do malowania ścian wewnątrz pomieszczeń.


 wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych (promieniowanie UV, wilgotność)
odporna na szorowanie
wysoka hydrofobowość
doskonałe krycie
doskonała przyczepność do różnych podłoży budowlanych
odporna na działanie mikroorganizmów
doskonale zabezpiecza beton przed korozją


 Kolory
Dostępny w kolorze białym oraz w komputerowym systemie kolorowania Color PRO.

Wygląd powłoki
Matowy.

Metoda malowania
Pędzel, wałek lub natrysk.

Opakowanie handlowe
10 l biały;
10 l baza LN, DN, ZNLepkość Brookfield 20±2oC, min. [mPas]

4000 ÷ 9000
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] najwyżej 1,500
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 2h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4h
Zawartość części stałych, min. [%wag] 55
Odczyn pH 8 ÷ 8,7
Stopień bieli min. [%] (dotyczy białego) 78
Zalecana grubość powłoki na mokro przy jednej warstwie [μm] 110
Odporność na szorowanie Klasa 1
Połysk Mat (G3)
Wielkość ziarna [μm] <100 Drobne (S1)
Grubość powłoki na sucho [μm] >50
<=100 (E2)
 
Wydajność do 9 m2/l przy jednej warstwie w zależności o chłonności i chropowatości podłoża
 
Współczynnik przenikania pary wodnej
Sd  ≥ 0,14 [m ]
Sd  < 1,4[m]
Średni Klasa 2 (V2)

≤ 150 [g/(m2· d)]
> 15 [g/(m2·d)]
Średni Klasa 2 (V2)
 
Przepuszczalność wody [kg/(m2· h0,5)] 0,05
Mała Klasa 3 (W3)
 
Przepuszczalność dwutlenku węgla Sd [m]  > 50 (C1)
Przepuszczalność dwutlenku węgla [g/(m2 ·d)] < 5 (C1)
Klasyfikacja G3, E2, S1, V2, W3, A0, C1    Sposób stosowania
    Przygotowanie podłoża

    Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem
    Należy usunąć wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb do odsłonięcia właściwego podłoża.
    Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów.

    Ściany wewnętrzne:
    -  świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) należy zagruntować gruntem Akrylit 3000 Grunt Koncentrat marki Dekoral Professional
    - do wyrównania chłonności i odcienia podłoża należy stosować Podkład Uniwersalny marki Dekoral Professional.

    Fasady:
    - świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (podłoża nigdy niemalowane) lub podłoża o nierównej chłonności należy zagruntować preparatem wzmacniającym Akrogrunt 3000 (grunt rozpuszczalnikowy), Akrylit 3000 Grunt Koncentrat (grunt wodny) lub Podkład Uniwersalny marki Dekoral Professional.
    Podłoże powinno być wysezonowane.


    Malowanie

    Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 5% obj. Zalecana ilość warstw 2. Drugą warstwę należy nakładać po wyschnięciu pierwszej.
    Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.


    Dodatkowe informacje

    Świeże tynki cementowo-wapienne maluj po 4 tygodniach od ich nałożenia.
    Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze powietrza i podłoża +5 do + 25°C i wilgotności powietrza poniżej 70%.
    Dla kolorów trudno kryjących należy użyć zalecanego w systemie kolorowania podkładu.
    W celu uzyskania rozbiałów zakolorowane produkty należy mieszać tylko z bazą białą Akrylit 3000 Siloxan.
    Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.


    Zalecenia BHP i P.Poż

    Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
    Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.