Wróć do listy

Nanotech flex

Elastyczny podkład pod Nanotech Fasada - element systemu Nanotech Fasada - przeznaczony do dekoracji i ochrony nowych budynków lub renowacji istniejących powłok. W systemie z farbą Nanotech Fasada daje powłoki pokrywające spękania*.
System jest rekomendowany do dekoracji i ochrony konstrukcji żelbetonowych.

  elastyczny podkład na fasadę
wysoka odporność na wodę
wysoka zawartość części stałych
najwyższa przyczepność do podłoży mineralnych
wysoka przepuszczalność pary wodnej
bardzo niska przepuszczalność CO2
APEO free

 Kolory
Dostępny w kolorze białym.

Wygląd powłoki
Matowy.

Metoda malowania
Pędzel, wałek lub natrysk.

Opakowanie handlowe
10 l biały;

Lepkość Brookfield 20±2oC, min. [mPas] 22000 ÷ 30000
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,20 ± 0,1
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 3
Rekomendowana ilość warstw 1-4 w zależności od zastosowanego systemu
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 24h
Zawartość części stałych, min. [%wag] 71 ± 2
Zalecana grubość powłoki na mokro [µm] 250
Największy rozmiar ziarna (granulacja) [μm] Drobne <100 (S1)
Wydajność [μm] do 4 m2/l w zależności od podłoża i zastosowanego systemu.
System A3 - 300 g/m2
System A4 - 500 g/m2
System A5 - 800 g/m2
Współczynnik przenikania pary wodnej dla Systemu A 3 Sd  0,75 [m ]
Średnia Klasa 2 (V2)

≤ 150 [g/(m2· d)]
> 15 [g/(m2·d)]
Średnia Klasa 2 (V2)
Przepuszczalność wody [kg/(m2· h0,5)] dla Systemu A 2 0,02
Mała Klasa 3 (W3)
 
Przepuszczalność dwutlenku węgla Sd [m] dla Systemu A2-A4 Sd  > 200 [m] C1
<5 [g/(m2· d)] (C1)
 Sposób stosowania
Przygotowanie podłoża

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, dobrze związana z podłożem
Należy usunąć wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb do odsłonięcia właściwego podłoża.
Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów.
Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (podłoża nigdy niemalowane) lub podłoża o nierównej chłonności należy zagruntować Akrylit 3000 Grunt Koncentrat (grunt wodny) lub Podkład Uniwersalny marki Dekoral Professional.
Na słabe podłoża zaleca się stosować akrylowo-silikonowy rozpuszczalnikowy gunt wzmacniający Akrogrunt 3000 marki Dekoral Professional - nie stosuj Akrogruntu 3000 na podłoża systemów ociepleń opartych na styropianie.
Podłoże powinno być wysezonowane.
Na spękane powierzchnie należy zastosować podkład Nanotech Flex marki Dekoral Professional.


Malowanie

Świeże tynki cementowo-wapienne maluj po wysezonowaniu. Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać.
Zalecana ilość warstw 1.
Kolejną warstwę należy nakładać po 24h.
Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.

Stosowanie na spękane podłoża
System (zgodnie z EN 1062-7): A1
Wielkość rys: <100 µm przy 23°C
Pierwsza warstwa: Grunt
Warstwa ostateczna: Nanotech Fasada 450 g/m2
System (zgodnie z EN 1062-7): A2
Wielkość rys: <250 µm przy –10°C
Pierwsza warstwa: Nanotech Fasada rozcieńczona 10-15% 250 g/m2
Warstwa ostateczna: Nanotech Fasada 450 g/m2
System (zgodnie z EN 1062-7): A3
Wielkość rys: <500 µm przy –10°C
Pierwsza warstwa: Nanotech Flex rozcieńczona 10% 300 g/m2
Warstwa ostateczna: Nanotech Fasada 450 g/m2
System (zgodnie z EN 1062-7): A4
Wielkość rys: <1250 µm przy –10°C
Pierwsza warstwa: Nanotech Flex 500 g/m2
Warstwa ostateczna: Nanotech Fasada 450 g/m2
System (zgodnie z EN 1062-7): A5
Wielkość rys: <2500 µm przy –10°C
Pierwsza warstwa: Nanotech Flex 800 g/m2
Warstwa ostateczna: Nanotech Fasada 450 g/m2
W celu uzyskania klasy elastyczności A5 należy zastosować siatkę Sigma Siloxan Viles.

Dodatkowe informacje

Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze powietrza i podłoża +5 do + 30°C i wilgotności powietrza poniżej 80%.
Powłoka uzyskuje pełne własności po ok. 3 tygodniach od nałożenia.
Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.


Zalecenia BHP i P.Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.