Wróć do listy

Polinit 3000

Farba akrylowa przeznaczona do malowania elewacji budynków oraz ścian wewnątrz pomieszczeń, wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, tynków gipsowych, betonu, płyt gipsowo-kartonowych.

Farba akrylowa przeznaczona do malowania elewacji budynków oraz ścian wewnątrz pomieszczeń, wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, tynków gipsowych, betonu, płyt gipsowo-kartonowych.

 odporna na działanie czynników atmosferycznych
podwyższona odporność na promieniowanie UV
odporna na szorowanie na mokro
umożliwia prawidłowe „oddychanie” ścian

 Kolory
Dostępny w kolorze białym oraz w komputerowym systemie kolorowania Color PRO.

Wygląd powłoki
Matowy.

Metoda malowania
Pędzel, wałek lub natrysk.

Opakowanie handlowe
10 l, 15 l biały;
10 l baza LN, DN, ZN

Lepkość Brookfield 20±2oC, min. [mPas] 3000 ÷ 7000
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] najwyżej 1,600
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 4h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4h
Zawartość części stałych, min. [%wag] 50
Odczyn pH 8 ÷ 8,7
Stopień bieli min. [%] (dotyczy białego) 86
Zalecana grubość powłoki na mokro przy jednej warstwie [µm] 90
Odporność na szorowanie Klasa 2
Połysk
Mat (G3)
Wielkość ziarna [µm] <100 Drobne (S1)
Grubość powłoki na sucho [µm]
>50
<=100 (E2)
Wydajność do 12 m2/l ściany wewnętrzne (biały), do 8 m2/l fasady (biały), do 10 m2/l (kolory) przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża
 
Współczynnik przenikania pary wodnej Sd  < 0,14 [m ]
Duży Klasa 1 (V1)
 
Przepuszczalność wody [kg/(m2· h0,5)]  <= 0,5
   > 0,1
 Średnia Klasa 2 (W2)
Klasyfikacja G3, E2, S1, V2, W2, A0, C0

Sposób stosowania

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem
Należy usunąć wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb do odsłonięcia właściwego podłoża.
Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów.

Ściany wewnętrzne:
-  świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) należy zagruntować gruntem Akrylit 3000 Grunt Koncentrat marki Dekoral Professional
- do wyrównania chłonności i odcienia podłoża należy stosować Podkład Uniwersalny marki Dekoral Professional.

Fasady:
- świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (podłoża nigdy niemalowane) lub podłoża o nierównej chłonności należy zagruntować preparatem wzmacniającym Akrogrunt 3000 (grunt rozpuszczalnikowy), Akrylit 3000 Grunt Koncentrat (grunt wodny) lub Podkład Uniwersalny marki Dekoral Professional.
Podłoże powinno być wysezonowane.


Malowanie

Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 5% obj. Zalecana ilość warstw 2. Drugą warstwę należy nakładać po wyschnięciu pierwszej.
Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą


Dodatkowe informacje

Świeże tynki cementowo-wapienne maluj po 4 tygodniach od ich nałożenia.
Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze powietrza i podłoża +5 do + 30°C i wilgotności powietrza poniżej 70%.
Dla kolorów trudno kryjących należy użyć zalecanego w systemie kolorowania podkładu.
W celu uzyskania rozbiałów zakolorowane produkty należy mieszać tylko z bazą białą Polinit 3000.
Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.


Zalecenia BHP i P.Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.