Wróć do listy

Sigma Facade Topcoat

Farba akrylowa przeznaczona do malowania elewacji budynków (z możliwością zastosowania wewnątrz) na podłożach z betonu, cegły, gazobetonu, piaskowca, gipsu, itp. Tworzy powłokę o satynowym, delikatnym połysku, wodoodporną, odporną na zanieczyszczenia i kurz, odporną na szorowanie. Zachowuje trwałość kolorów. Odporna na przenikanie dwutlenku węgla - doskonała do pokrywaia powierzchni betonowych.
Farbę można stosować, jako wykończenie w technologii wykorzystującej tapety Sigmascan.
Nie zaleca się stosowania produktu na podłoża żelbetowe.
 odporna na szorowanie
zachowuje trwałość kolorów
wysoka odporność na zanieczyszczenia i kurz
podkreśla strukturę podłoża
ochrona betonu przed korozją.
 Kolory
Biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color PRO.

Wygląd powłoki
Satynowy

Metoda malowania
Pędzel, wałek, natrysk

Opakowanie handlowe
5 l, 10 l biały, baza LN i DN

Lepkość Haake 23±1oC, [dPas] > 58,0
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,32
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 2h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]   po 4h
Zawartość części stałych, min. [%wag] 40,3
Wielkość ziarna [µm] < 100 Drobne (S1)
Wygląd powłok Satynowy
Grubość powłoki na sucho [µm] 100 - 200 (E3)
Współczynnik przenikania pary wodnej Sd 0,14
      < 1,4[m]
Średnia Klasa 2 (V2)

≤150 [g/(m2· d)]
> 15 [g/(m2·d)]
Średnia Klasa 2 (V2)
Przepuszczalność dwutlenku węgla Sd [m] 100 (C1)
Przepuszczalność dwutlenku węgla [g/(m2 ·d)] < 5 (C1)
Przepuszczalność wody [kg/(m2· h0,5)] ≤0,1
Mała Klasa 3 (W3)
Klasyfikacja G2, E3, S1, V2, W3, A0, C1
Rekomendowana ilość warstw 2
Wydajność do 8 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.
 
    Sposób stosowania
    Przygotowanie podłoża

    Farbę Sigma Facade Topcoat należy stosować na wysezonowane tynki.
    Stare powłoki farb oraz słabo związane i łuszczące się, należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą.
    Powierzchnia do malowania powinna być czysta, sucha, niekrusząca się, niepyląca, bez rys i spękań.
    W przypadku stosowania farb kolorowych, szczególnie kolorów ciemnych, należy podłoże zneutralizować, aby uniknąć efektu wykwitów. Powierzchnie silnie absorbujące zagruntować Sigmafix Universal.
    Podłoże niemalowane:
    Świeże jak i stare tynki oraz podłoża silnie chłonące wodę (ściany nigdy nie malowane) należy zagruntować gruntem Sigmafix Universal.
    Podłoże malowane:
    Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów.


    Malowanie

    Świeże tynki cementowo-wapienne należy malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
    Przed użyciem należy wyrób dokładnie wymieszać, a w razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 7% obj. Zalecana ilość warstw 2. Kolejną warstwę należy nakładać po wyschnięciu pierwszej.
    Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.
     

    Dodatkowe informacje

    Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze +5 do + 30° C i wilgotności względnej powietrza poniżej 75%.
    Niższa temperatura i większa wilgotność względna powietrza wydłuża czas wysychania powłoki.
    Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
    Wyrób biały nie jest przeznaczony do stosowania w komputerowym systemie kolorowania.
     

    Zalecenia BHP i P.Poż

    Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
    Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.