Wróć do listy

Sigma Indurin

Farba nawierzchniowa przeznaczona do malowania ścian zewnętrznych w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym oraz przy konserwacji zabytków, odporna na działanie ekstremalnych czynników atmosferycznych. Posiada właściwości hydrofobowe (chroni ściany przed nasiąkaniem wodą), odporna na zanieczyszczenia i kurz. Do stosowania na tynkach cementowo-wapiennych, wapiennych, murach z cegły, a także tynkach syntetycznych. Nadaje się również do malowania powierzchni pokrytych starymi farbami silikonowymi, emulsyjnymi i silikatowymi, wcześniej zmatowionymi i przepiaskowanymi.
Stosowana również, jako wykończenie w systemach ociepleń.

Farba nawierzchniowa przeznaczona do malowania ścian zewnętrznych w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym oraz przy konserwacji zabytków, odporna na działanie ekstremalnych czynników atmosferycznych. Posiada właściwości hydrofobowe (chroni ściany przed nasiąkaniem wodą), odporna na zanieczyszczenia i kurz. Do stosowania na tynkach cementowo-wapiennych, wapiennych, murach z cegły, a także tynkach syntetycznych. Nadaje się również do malowania powierzchni pokrytych starymi farbami silikonowymi, emulsyjnymi i silikatowymi, wcześniej zmatowionymi i przepiaskowanymi.
Stosowana również, jako wykończenie w systemach ociepleń.
 bardzo dobrze przepuszczalna dla pary wodnej
wysoka odporność na zmienne warunki atmosferyczne
wysoka odporność na zanieczyszczenia i kurz
wysoka estetyka powłoki
wysoka odporność na wnikanie wody deszczowej
 Kolory
Biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color Pro.

Wygląd powłoki
Matowy

Metoda malowania
Wałek, pędzel lub natrysk

Opakowanie handlowe
10 l biały,
10 l baza LN i ZN.


Lepkość Haake 23±1oC, [dPas] 55,0 ÷ 65,0
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,50 ÷ 1,60

Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h]
2h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2h
Zawartość części stałych, min. [%wag]
 
55
Wielkość ziarna [μm] 100 - 300 Drobne (S1)
Wygląd powłoki Matowy
Grubość powłoki na sucho [μm] 100 - 200 (E3)
Współczynnik przenikania pary wodnej Sd  ≥ 0,14
      < 1,4[m]
Średnia Klasa 2 (V2)


≤ 150 [g/(m2· d)]
> 15 [g/(m2·d)]
Średnia Klasa 2 (V2)
Przepuszczalność wody [kg/(m2· h0,5)] ≤0,1
Mała Klasa 3 (W3)
Przepuszczalność dwutlenku węgla Sd [m] Sd 117 (C1)
Przepuszczalność dwutlenku węgla [g/(m2 ·d)] < 5 (C1)
Klasyfikacja G3, E3, S1, V2, W3, A0, C1
Rekomendowana ilość warstw 2
Wydajność do 7 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża
Sposób stosowania
Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, bez rys i spękań, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych).
Podłoże niemalowane:
Świeże jak i stare tynki oraz podłoża silnie chłonące wodę (ściany nigdy nie malowane) należy zagruntować preparatem Sigmasiloxan Fix lub Sigmasiloxan Synfix.
Podłoże malowane:
Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów,a w przypadku chłonnego podłoża należy zagruntować Sigmasiloxan Fix lub Sigmasiloxan Synfix. W przypadku stosowania farb kolorowych, szczególnie kolorów ciemnych należy podłoże zneutralizować, aby uniknąć efektu wykwitów solnych lub alkalnych (np: świeże miejsca tynkowania zobojętnić za pomocą preparatu zawierającego rozpuszczone w wodzie fluorokrzemiany).

Malowanie

Świeże tynki cementowo-wapienne należy malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
Przed użyciem należy wyrób dokładnie wymieszać, a w razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 3% obj. Zalecana ilość warstw 2. Kolejną warstwę należy nakładać po wyschnięciu pierwszej.
Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą .

Dodatkowe informacje

Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze +5 do + 30° C i wilgotności względnej powietrza poniżej 75%.
Niższa temperatura i większa wilgotność względna powietrza wydłuża czas wysychania powłoki.
Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.

Zalecenia BHP i P.Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

     36,0 ÷ 44,0

Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h]
     1,65 ÷ 1,75
Wielkość ziarna [μm]

Grubość powłoki na sucho [μm]
Współczynnik przenikania pary wodnej
Przepuszczalność wody [kg/(m2 ·h0,5)]
Klasyfikacja
Wygląd powłoki
Rekomendowana ilość warstw
Wydajność


     < 300 Średnie (S2)
Mat (G3)

> 100
≤ 200 (E3)Sd   < 0,14 [m]
Duży - Klasa 1 (V1)

> 150 [g/(m2·d)]

Lepkość Haake 23±1oC, [dPas]
Duży - Klasa 1 (V1)

≤ 0,1
Mała Klasa 3 (W3)

     G3, E3, S2, V1, W3, A0,
     Matowy
2
do 7m2/l przy jednej warstwie

Zawartość części stałych, min. [%wag]
Wielkość ziarna [μm]
Wygląd powłoki
Grubość powłoki na sucho [μm]
Współczynnik przenikania pary wodnej
Przepuszczalność wody [kg/(m2· h0,5)]
Przepuszczalność dwutlenku węgla Sd [m]
Przepuszczalność dwutlenku węgla [g/(m2 ·d)]
Klasyfikacja
Rekomendowana ilość warstw
Wydajność     55,0 ÷ 65,0
     1,50 ÷ 1,60
2h
po 2h
55
100 - 300 Drobne (S1)
Matowy
100 - 200 (E3)


Sd  ≥ 0,14
      < 1,4[m]
Średnia Klasa 2 (V2)

≤ 150 [g/(m2· d)]
> 15 [g/(m2·d)]
Średnia Klasa 2 (V2)

 ≤0,1
Mała Klasa 3 (W3)

 Sd 117 (C1)

< 5 (C1)

G3, E3, S1, V2, W3, A0, C1

2

do 7 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża