Wróć do listy

Sigma Kwartstone


Elastyczna farba strukturalna - kwarcowa na bazie żywic syntetycznych do fasad przeznaczona do dekoracyjnego wykańczania powierzchni nie malowanych jak beton, tynk, beton komórkowy, cegła murarska jak również podłoży zagruntowanych uprzednio powłoką kwarcową. Stosowana także, jako powłoka podkładowa pod strukturalne tynki syntetyczne (np. Sigma Putz, Sigma Schors) przy pracach elewacyjnych. Tworzy strukturalną, dekoracyjną powłokę odporną na zarysowania i zadrapania oraz na działanie czynników atmosferycznych.

 wysoka odporność mechaniczna
farba strukturalna
pokrywa drobne spękania podłoża

 Kolory
Biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color Pro.

Wygląd powłoki
Matowy

Metoda malowania
Wałek, natrysk

Opakowanie handlowe
10 l biały,
10 l baza LN, ZN

Lepkość Haake 23±1oC, [dPas]
155 ÷ 180

Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3]
1,33
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 6h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 24h

Zawartość części stałych, min. [%wag]
55,5
Wielkość ziarna [μm] 200 ÷ 1500 Grube (S3)
Wygląd powłoki Mat (G3)
Grubość powłoki na sucho [μm]
200 ÷ 1500 Grube (S3)
 
Współczynnik przenikania pary wodnej Sd   ≥ 0,14 [m]
Sd   < 1,4 [m]
Średni Klasa 2 (V2)
Przepuszczalność wody [kg/(m2· h0,5)] ≤ 0,1
Mała Klasa 3 (W3)
KlasyfikacjaG3, E4 G3, E4, S3, V2, W3, A0,
Rekomendowana ilość warstw 2
Wydajność do 500 g/m2 przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.


Sposób stosowania

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, bez rys i spękań, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). Naprawy powierzchni należy wykonywać materiałami bez zawartości wapna. Zarówno świeże jak i stare tynki oraz podłoża silnie chłonące wodę (podłoża nigdy nie malowane) należy zagruntować gruntem Sigmafix Universal. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów. W przypadku stosowania farb kolorowych, szczególnie kolorów ciemnych należy podłoże zneutralizować, aby uniknąć efektu wykwitów solnych lub alkalnych (np. świeże miejsca tynkowania zobojętnić za pomocą preparatu zawierającego rozpuszczone w wodzie fluorokrzemiany).

Malowanie

Świeże tynki cementowo-wapienne należy malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
Przed użyciem należy wyrób dokładnie wymieszać, a w razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 7% obj. Zalecana ilość warstw 2. Nakładać pędzlem, wałkiem, a następnie należy fakturować przy pomocy wałka do uzyskiwania efektów dekoracyjnych. Kolejną warstwę, bez rozcieńczania należy nakładać po wyschnięciu pierwszej.
Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.

Dodatkowe informacje

Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze +5 do + 30° C i wilgotności względnej powietrza poniżej 75%.
Niższa temperatura i większa wilgotność względna powietrza wydłuża czas wysychania powłoki.
Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.

Zalecenia BHP i P.Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.