Wróć do listy

Silikat

Hydrofobizowana farba silikatowa przeznaczona do dekoracyjnoochronnego malowania i renowacji elewacji oraz ścian wewnętrznych budynków mieszkalnych, przemysłowych, biurowych a szczególnie obiektów zabytkowych wykonanych wyłącznie z podłoży mineralnych.
Szczególnie polecana do malowania systemów ociepleń opartych na tynkach mineralnych.

Stosować w zestawie z Silikat Grunt marki Dekoral Professional.
 doskonała przyczepność do podłoży mineralnych, trwale łączy się z podłożem
wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych
wysoka hydrofobowość
najwyższa przepuszczalność pary wodnej
wysoka odporność na zabrudzenia

Kolory
Dostępny w kolorze białym oraz w komputerowym systemie kolorowania Color PRO.

Wygląd powłoki
Matowy.

Metoda malowania
Pędzel, wałek lub natrysk.

Opakowanie handlowe
10 l baza LN

Lepkość Brookfield 20±2oC, min. [mPas] 6000 ÷ 9000 (dla farby białej)
9000 ÷ 15000 (dla farby kolorowej)
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,400 ÷ 1,500
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 2h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4h
Zawartość części stałych, min. [%wag] 55 ÷65
Odczyn pH 10 ÷ 11,5
Stopień bieli min. [%] (dotyczy białego) 75
Zalecana grubość powłoki na mokro przy jednej warstwie [µm] 120
Odporność na szorowanie Klasa 2
Połysk Mat (G3)
Wielkość ziarna [µm] <100 Drobne (S1)
Grubość powłoki na sucho [µm]  >50
<=100 (E2)
 
Wydajność do 8 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża
 
Współczynnik przenikania pary wodnej Sd  < 0,14 [m]
Duży Klasa 1 (V1)

> 150 [g/(m2· d)]
Duży Klasa 1 (V1)
Przepuszczalność wody [kg/(m2· h0,5)]  <= 0,5
   > 0,1
 Średnia Klasa 2 (W2)
Klasyfikacja G3, E2, S1, V1, W2, A0, C0
Sposób stosowania
Przygotowanie podłoża

Podłoże do malowania powinno być mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność.
Stare luźno związane powłoki farb należy usunąć mechanicznie lub przez zmycie powierzchni ścian silnym strumieniem wody do odsłonięcia właściwego podłoża.
Dobrze związane powłoki farb mineralnych nie wymagają usunięcia.
Ubytki i spękania podłoża należy uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną lub wyrównującą.
Miejsca spękań i ubytków podłoża należy zagruntować jednowarstwowo gruntem wzmacniającym SILIKAT GRUNT marki Dekoral Professional.
Podłoże chłonne oraz nowy wysezonowany tynk należy zagruntować do nasycenia podłoża SILIKAT GRUNT marki Dekoral Professional.
Podłoże powinno być wysezonowane.
Podłoże po zagruntowaniu nie powinno łatwo wchłaniać wody natryśniętej na powierzchnię ściany. Jeżeli woda jest wchłaniana - gruntowanie należy powtórzyć.
Gruntowanie przeprowadzić, na co najmniej 12 godzin przed naniesieniem farby SILIKAT marki Dekoral Professional.


Malowanie

Farbę SILIKAT przed użyciem należy dokładnie wymieszać w oryginalnym opakowaniu w celu ujednoliceniu koloru i konsystencji.
Farbę Silikat należy nanieść w dwóch warstwach, łącznie w ilości ok. 400-500 g/m2.
Na właściwie przygotowaną powierzchnię ściany nanieść pierwszą warstwę farbą o lepkości handlowej lub rozcieńczoną przez dodatek 5%-10 % obj SILIKAT GRUNTU marki Dekoral Professional. Do rozcieńczania nie stosować wody.
Rozcieńczenie farby do nanoszenia I warstwy tzw. gruntującej gwarantuje doskonałą przyczepność dzięki penetracji podłoża.
Pierwszą warstwę zaleca się malować miękkim pędzlem lub wałkiem.
Kolejną warstwę nakładaj po 4h farbą o lepkości handlowej.
W niesprzyjających warunkach (niska temperatura, wysoka wilgotność) malowanie należy wykonać na drugi dzień.
W celu uzyskania wysokich walorów dekoracyjnych zaleca się malowanie drugiej warstwy wałkiem z naturalnej włóczki wełnianej lub pistoletem natryskowym.
Do nanoszenia metodą natrysku hydrodynamicznego należy farbę rozcieńczyć do lepkości odpowiedniej do rodzaju użytych urządzeń.
Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.


Dodatkowe informacje

Świeże tynki cementowo-wapienne maluj po po 4 tygodniach od ich nałożenia.
Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze powietrza i podłoża +5 do + 30°C i wilgotności powietrza poniżej 80%.
W ciągu pierwszych 2-3 godzin po nałożeniu należy chronić elewację przed deszczem i intensywnym promieniowaniem słonecznym.
Malować w taki sposób, aby bez przerywania pracy wymalować fragment elewacji w naturalny sposób odcięty gzymsami, płaszczyznami okien itp. Unika się w ten sposób łączenia fragmentów na gładkich powierzchniach.
Używać do malowania farb o tym samym numerze partii.
Stolarkę budowlaną, elementy ceramiczne, klinkier, kamień naturalny, chodniki i otoczenie należy starannie zabezpieczyć.
W razie zabrudzenia natychmiast zmyć dużą ilością wody. Wyschnięta farba jest trudna do usunięcia.
Nie maluj nagrzanej powierzchni.
Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.


Zalecenia BHP i P.Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.