Wróć do listy

Silikat Grunt

Silikat Grunt jest uniwersalnym, ekologicznym preparatem do gruntowania do gruntowania porowatych i chłonnych podłoży mineralnych, takich jak tynki wapienne, cementowe, cementowo-wapienne, beton, piaskowiec itp. oraz do gruntowania starych dobrze związanych powłok farb mineralnych, wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Nie zaleca się stosować do gruntowania powierzchni malowanych farbami emulsyjnymi oraz do podłoży gipsowych, ponieważ nie pozwala to na uzyskanie pełnej odporności powłoki.
Preparat stosuje się również do rozcieńczania farby fasadowej Silikat marki Dekoral Professional.
 trwale wzmacnia podłoże oraz zmniejsza jego nasiąkliwość
przyjazny dla środowiska

Czas wypływu (lepkość umowna),  20±2oC, kubek wypływowy 4mm, [s] 10 ÷ 12
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3]  1,000 ÷ 1,080
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 2h
Nanoszenie farby nawierzchniowej, [h] po 12h
Zawartość części stałych, min. [%wag] 14,0 ÷ 17,0
Wydajność do 6 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża

 
    Sposób stosowania
    Przygotowanie podłoża

    Podłoże do malowania powinno być mocne chłonne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Stare luźno związane powłoki farb należy usunąć mechanicznie lub przez zmycie powierzchni ścian silnym strumieniem wody urządzeniami do mycia pod wysokim ciśnieniem do odsłonięcia właściwego podłoża. Dobrze związane powłoki farb mineralnych nie wymagają usunięcia. Ubytki i spękania podłoża należy uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną lub wyrównującą.


    Gruntowanie

    Gruntowanie elewacji budynków należy prowadzić do całkowitego nasycenia podłoża. Nie należy nakładać zbyt dużej ilości gruntu. Sprawdzenie prawidłowego gruntowania polega na spryskaniu wyschniętej, zagruntowanej powierzchni wodą.
    -    jeżeli woda jest wchłaniana, gruntowanie jest za słabe
    -    jeżeli woda tworzy krople, krople powoli są wchłaniane, gruntowanie należy uznać za prawidłowe.
    Po zagruntowaniu podłoże powinno być matowe. Gruntowanie przeprowadzić, na co najmniej 12 godzin przed naniesieniem farby Silikat marki Dekoral Professional.
    Przy sprzyjających warunkach pogodowych (ciepłe i suche powietrze) farbę nawierzchniową Silikat można nakładać po 8 godzinach.
    Gruntowanie mocnych podłoży można wykonać Silikat Gruntem jednowarstwowo, lub farbą Silikat, rozcieńczoną przez dodanie max. 30% SILIKAT GRUNTU.
    Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.


    Dodatkowe informacje

    Świeże tynki cementowo-wapienne można gruntować po wyschnięciu i skarbonatyzowaniu.
    Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze powietrza i podłoża +5 do + 30°C i wilgotności powietrza poniżej 80%.
    W niesprzyjających warunkach atmosferycznych (niska temperatura, duża wilgotność) zaleca się malowanie farbami fasadowymi w następnym dniu.
    Silikat Grunt jest mocno alkaliczny. Szkło wodne zawarte w gruncie oddziaływuje trawiąco na metale, szkło, ceramikę, glazurę i drewno, materiały należy zabezpieczyć lub wytrzeć natychmiast po zachlapaniu.
    Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.


    Zalecenia BHP i P.Poż

    Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
    Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.