Wróć do listy

WDVS Hydrogrunt

WDVS Hydrogrunt jest wodorozcieńczalnym preparatem na bazie emulsji żywicy silikonowej do gruntowania porowatych i chłonnych podłoży Przeznaczony jest do gruntowania wszystkich, nośnych powierzchni takich jak tynki na bazie żywic sztucznych, silikonów, silikatów oraz powierzchniach takich jak tynki cementowo-wapienne i cementowe, włącznie z tynkami lekkimi. Produkt polecany do renowacji systemów dociepleń w zestawie z WDVS Renosil.

większa przyczepność następnych warstw malarskich
nie zawiera rozpuszczalników organicznych
wzmacnia podłoże
wysoka penetracja podłoża
 Kolory
Bezbarwny

Metoda malowania
Pędzel, wałek

Opakowanie handlowe
10 l


Czas wypływu (lapkość umowna), 20±2oC, kubek wypływowy 2mm, [s]
10 ÷ 12
 
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 0,95 ÷ 1,05
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 3h
Nanoszenie farby nawierzchniowej, [h] po 6h
Odczyn Ph 8 ÷ 9
Klasyfikacja  E1, S1, V1
Rekomendowana ilość warstw 2
Wydajność  do 5 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chropowatości i chłonności podłoża.

     Sposób stosowania
    Przygotowanie podłoża

    Podłoże do malowania musi być chłonne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Stare luźno związane powłoki farb usunąć mechanicznie lub przez zmycie powierzchni ścian silnym strumieniem wody urządzeniami do mycia pod wysokim ciśnieniem do odsłonięcia właściwego podłoża. Dobrze związane powłoki farb mineralnych nie wymagają usunięcia. Ubytki i spękania podłoża uzupełniać zaprawą cementowo-wapienną lub wyrównującą. Świeże miejsca tynkowania zobojętnić. Mikroorganizmy usunąć za pomocą środka grzybobójczego.

    Gruntowanie

    Przed użyciem wyrób należy dobrze wymieszać. W zależności od chłonności podłoża wyrób rozcieńcz wodą maks. w stosunku objętościowym 1:1.
    Gruntowanie elewacji budynków należy prowadzić do całkowitego nasycenia podłoża metodą mokro na mokro. Nie należy nakładać zbyt dużej ilości gruntu. Sprawdzenie prawidłowego gruntowania polega na spryskaniu wyschniętej, zagruntowanej powierzchni wodą.
    -    jeżeli woda jest wchłaniana, gruntowanie jest za słabe
    -    jeżeli woda tworzy krople, krople powoli są wchłaniane, gruntowanie należy uznać za prawidłowe.
    Po zagruntowaniu podłoże powinno być matowe. Gruntowanie przeprowadzić, na co najmniej 6 godzin przed naniesieniem farby WDVS Renosil. Przy silnie chłonących powierzchniach należy WDVS HYDROGRUNT rozcieńczyć 1:2 wodą i gruntować dwa razy „mokro na mokro”.

    Dodatkowe informacje

    Świeże tynki można gruntować po 4 tygodniach sezonowania.
    Prace należy przeprowadzać w temperaturze +5 do + 30° C i wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.
    Po zakończeniu gruntowania narzędzia należy umyć wodą.
    W niesprzyjających warunkach atmosferycznych (niska temperatura, duża wilgotność) zaleca się malowanie farbami fasadowymi w następnym dniu.
     
    Zalecenia BHP i P.Poż

    Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
    Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie  Charakterystyki.