Wróć do listy

WDVS Renosil

Wysoce paroprzepuszczalny produkt do malowania nowych oraz do renowacji starych, nieuszkodzonych systemów dociepleń. Powłoka charakteryzuje się wysoką paroprzepuszczalnością oraz bardzo małym podciąganiem kapilarnym wody, dzięki czemu wpływa na zmniejszenie zawilgocenia i w optymalnym stopniu zapobiega stratom energii. Produkt polecany do renowacji systemów dociepleń w zestawie z WDVS Hydrogrunt oraz do renowacji zabytków.

wysoce paroprzepuszczalny
działa wysoce hydrofobowo
powłoka zabezpieczona przed działaniem alg, mchów i grzybów
bardzo wydajny
odporny na działanie czynników alkalicznych
przyjazny dla środowiska
łatwy w stosowaniu
 Kolory
Biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Sigma.

Wygląd powłoki
Matowy

Metoda malowania
Wałek, pędzel lub natrysk

Opakowanie handlowe
12,5 l

Lepkość Haake 23±1oC, [dPas]  55,0 ÷ 62,0
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3]  1,49 ÷ 1,59
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 4h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 8h
Zawartość części stałych, min. [%obj.] 58,0
Wielkość ziarna [μm] < 100 Drobne (S1)
Wygląd powłoki Matowy
Grubość powłoki na sucho [μm] > 200
≤ 400 (E4)
Współczynnik przenikania pary wodnej Sd   ≥ 0,14
      < 1,4 [m]
Średni Klasa 2 (V2)

≤ 150 [g/(m2·d)]
> 15 [g/(m2·d)]
Średni Klasa 2 (V2)

 
Przepuszczalność wody [kg/(m2·h0,5)] ≤ 0,1
Mała Klasa 3 (W3)
Klasyfikacja     G3, E4, S1, V2, W3,
Rekomendowana ilość warstw 2
Wydajność do 5 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.
 


Sposób stosowania
Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, bez rys i spękań, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). Sprawdzić nośność podłoża. Luźne, niezwiązane z podłożem powłoki całkowicie usunąć.
Mikroorganizmy zniszczyć za pomocą środka grzybobójczego. W przypadku stosowania farb kolorowych, szczególnie kolorów ciemnych należy podłoże zneutralizować, aby uniknąć efektu wykwitów solnych lub alkalnych (np. świeże miejsca tynkowania zobojętnić za pomocą preparatu zawierającego rozpuszczone w wodzie fluorokrzemiany).

Malowanie

Warstwa gruntująca
Gruntować przy pomocy WDVS Hydrogrund.
W zależności od chłonności podłoża oraz stopnia jego skredowania zagruntować WDVS HYDROGRUNT nierozcieńczonym lub rozcieńczonym w stosunku 1:1 z wodą.
Międzywarstwa
Na zwartych, wysezonowanych, słabo chłonących podłożach po zastosowaniu mieszanki 15% WDVS Renosil i 85% wody nie jest już konieczne zastosowanie warstwy gruntującej.
Warstwa ostateczna - malowanie:
Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. W razie potrzeby rozcieńcz woda pitną w ilości max 5%obj. Zalecana ilość warstw 1-2. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej.
Kolorowanie w systemie SIGMA dodatkiem maks. 5% pigmentów przy pomocy maszyny dozującej wg receptur SIGMA SILOXAN.
Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

Dodatkowe informacje

Przy czyszczeniu systemów dociepleń ciepłą wodą pod wysokim ciśnieniem, temperatura wody nie może przekraczać 60°C. Po czyszczeniu z zastosowaniem agregatów dających wodę pod wysokim ciśnieniem należy zachować odpowiedni czas do wyschnięcia systemu.
Do gruntowania nie można stosować gruntów zawierających rozpuszczalniki organiczne. Nowe tynki muszą być odpowiednio wysezonowane i suche.
Aby zredukować nadmierne nagrzewanie się pomalowanych powierzchni, przy zastosowaniu kolorowych powłok, współczynnik pochłaniania światła musi być poniżej 20.
W celu uniknięcia nierówności na duże powierzchnie WDVS RENOSIL należy nakładać mokro na mokro.
Temperatura malowania i schnięcia +5 do + 30° C i wilgotności poniżej 80%.
Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.

Zalecenia BHP i P.Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki