Wróć do listy

FUGABELLA COLOR

1. Supergładkie wykończenie powierzchni
2. Bardzo elastyczna
3. Hydrofobowa
4. Wysoka jednorodność koloru przetestowana przez CATAS
5. Kolekcja 50-ciu kolorów autorstwa Piero Lissoniego 6. Łatwa w czyszczeniu i konserwacji
7. Odpowiednia do podłóg ogrzewanych
8. Odpowiednia do recyklingu jako kruszywo mineralne, pozwala na uniknięcie kosztów utylizacji odpadów i oddziaływania na środowisko
9. Naturalnie antybakteryjna


Zastosowanie
Wysoce wytrzymałe spoinowanie fug od 0 do 20 mm, o gładkiej powierzchni, wysokiej twardości i hydrofobowych. Materiały do spoinowania: - gres porcelanowy, płyty pocienione, płytki ceramiczne, klinkier, terakota, mozaika szklana i ceramiczna, wszystkie rodzaje i formaty - kamienie naturalne, kompozyty, marmur. Przeznaczenie użytkowe: - podłogi i ściany, wewnątrz i na zewnątrz, w budownictwie mieszkaniowym, handlowym, przemysłowym i małej architekturze miejskiej, na powierzchniach silnie obciążonych ruchem, a także w strefach narażonych na skoki temperatury i zamarzanie - w basenach, nieckach i fontannach - podłogi ogrzewane. Nie stosować do spoin o szerokości powyżej 20 mm, na ścianach i podłogach wymagających specjalnej odporności chemicznej i całkowitej niechłonności wody; do elastycznego wypełniania szczelin dylatacyjnych i podziałowych; na podłożach o wysokiej odkształcalności, niedostatecznie wyschniętych i narażonych na kapilarne podciąganie wilgoci.

Technologia użycia Przygotowanie podłoży Przed rozpoczęciem spoinowania upewnić się o prawidłowym ułożeniu materiału wykończeniowego i całkowitej przyczepności płytek do podłoża. Podłoże musi być idealnie suche. Spoiny wykonywać po upływie czasu oczekiwania podanego w karcie technicznej użytego kleju. Szczeliny należy oczyścić z pozostałości kleju, również tych związanych, aby fuga miała jednakową głębokość, równą co najmniej 2 /3 całkowitej grubości ułożonego materiału, dla uniknięcia zmian kolorystycznych powstających wskutek różnicy czasu schnięcia niejednakowych grubości spoiny. Ponadto, szczeliny należy oczyścić z pyłu i części kruchych za pomocą odkurzacza. W przypadku bardzo nasiąkliwych płytek i wysokiej temperatury, zaleca się zwilżenie powierzchni materiału wykończeniowego przy pomocy gąbki nasączonej wodą. Należy unikać przy tym pozostawiania nadmiaru wody w szczelinach. Przed spoinowaniem kolorem kontrastującym z kolorem okładziny należy przeprowadzić próbne czyszczenie powierzchni, które może być utrudnione w przypadku materiałów porowatych. Zaleca się przeprowadzenie próby poza miejscem wykonywania prac lub na mało widocznej części powierzchni. W takich przypadkach należy zastosować środki zabezpieczające materiał wykończeniowy, unikając powlekania wnętrza szczelin. Przygotowanie Fugabella® Color przygotowuje się w czystym naczyniu, wlewając początkowo ok. ¾ potrzebnej ilości wody. Wsypywać Fugabella® Color stopniowo do naczynia zarobowego mieszając odpowiednim mieszadłem wolnoobrotowym (≈ 400 obr./min.). Dodawać resztę wody do momentu otrzymania jednorodnej, wolnej od grudek mieszaniny o żądanej konsystencji. Do optymalnego mieszania i przy dużej ilości zaprawy zaleca się użycie wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego z pionową listwą. Specjalne polimery o podwyższonej zdolności dyspergowania, gwarantują niezwłoczną gotowość Fugabella® Color do użytku. Przygotowywać porcję spoiny taką, jaka może być zużyta w ciągu 30 minut przy +23 °C i 50% wilgotności względnej. Ilość wody wskazana na opakowaniu jest wielkością orientacyjną i w niewielkiej mierze zmienną w zależności od koloru. Możliwe jest uzyskiwanie mieszaniny bardziej lub mniej tiksotropowej w zależności od potrzeby. Nadmierna ilość wody nie polepsza obrabialności i nie ułatwia czyszczenia, może prowadzić do powstawania wahań wymiarów i skurczu w plastycznej fazie schnięcia produktu oraz obniża końcowe parametry spoiny. Przygotować wszystkie porcje mieszaniny konieczne do wykonania prac z taką samą ilością wody w celu uniknięcia zmian tonacji koloru. Nanoszenie Fugabella® Color nakłada się na powierzchnię w sposób równomierny za pomocą pacy lub rakli z twardej gumy. Rozprowadzać zaprawę po całej powierzchni, aż do całkowitego wypełnienia szczelin, wykonując ruchy po przekątnej płytek. Niezwłocznie usunąć nadmiar zaprawy pozostawiając na powierzchni jedynie cienką powłokę.