Wróć do listy

SIGMA EXPER SUPERMATT


 Expert Supermatt to farba nowej generacji oparta na najwyższej, jakości 100% żywicy akrylowej. Stworzona z myślą o malowaniu dobrze doświetlonych powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, takich jak tynki cementowo-wapienne i gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety z włókna szklanego i inne. Dzięki technologii smooth layer farbę cechuje supermatowe i idealnie gładkie wykończenie bez śladów po wałku. Jednocześnie powłoka posiada bardzo wysoką odporność na szorowanie oraz środki dezynfekujące. Zastosowanie wysokogatunkowej żywicy (dyspersji) umożliwia prawidłowe „oddychanie ścian”, dzięki czemu farbę można stosować zarówno w pomieszczeniach suchych jak i o wysokiej wilgotności powietrza (np. kuchnie, łazienki, pralnie itp.) bez bezpośredniego kontaktu z wodą. Szczególnie polecana do malowania w obiektach użyteczności publicznej, w tym służby zdrowia, taki jak szpitale, kliniki, gabinety lekarskie, sale operacyjne, przedszkola, szkoły, oraz pomieszczenia branży hotelarskiej i gastronomicznej.


Kolory
Biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color Pro. Uwaga: Baza WN jest jednocześnie białym kolorem gotowym do użycia.
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,33
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 4 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4 h 
 
Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk
Zawartość części stałych, min. [%wag]
 
53,0
Zalecana grubość powłoki na mokro [μm] 140
Wygląd powłoki
 
Supermat
Największy rozmiar ziarna (granukacja) [μm]  Drobna do 100
 
Współczynnik kontrastu (zdolność krycia)
 
Klasa 2 przy 7-8 m2/l
Wydajność ok. 8-11 m²/l ( ok. 125 ml / m²) przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża. 

BREEAM HEA9
Poziom emisji LZO mierzony zgodnie z wymogami ISO 11890-2: 2006 Normy prawne (g/l) Spełnia wymogi BREEAM HEA9
0,0 g/l 30 g/l Tak

LEED IEQ4.2 - 2009
Poziom emisji LZO mierzony w opakowaniu niezawierającym wody Normy prawne (g/l) Spełnia wymogi LEED IEQ4.2
0,0 g/l 50 g/l Tak

Przygotowanie podłoża

Stare powłoki farb oraz słabo związane i łuszczące się, należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, o wyrównanej chłonności. Naprawy powierzchni należy wykonywać materiałami bez zawartości wapna. Zarówno świeże jak i stare tynki oraz podłoża silnie chłonące wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) należy zagruntować gruntem Sigmafix Universal. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów (np. mydło malarskie). Pozostałości po farbach klejowych należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą. Powierzchnie pomalowane farbami alkidowymi należy oczyścić i zmatowić w celu zwiększenia przyczepności. 
W celu uzyskania efektu idealnie gładkiej powierzchni bez widocznej struktury podłoża, połączeń płyt i jakichkolwiek rys, podłoża przeznaczone do malowania (tynki gipsowe, cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe) powinny być dokładnie wyrównane wg. standardu szpachlowania płyt g-k pod malowanie farbami wysokiej, jakości (szpachlowanie specjalne Q4) * zgodnie z wytycznymi Polskiego Stowarzyszenia Gipsu.
*szpachlowanie specjalne Q4 - odnosi się do powierzchni o najwyższej jakości w której płyty gipsowo-włóknowe są szpachlowane cało powierzchniowo. Wymagane jest szpachlowanie połączeń i całych powierzchni płyt gipsowo-kartonowych przewidzianych do malowania w celu osiągnięcia wysokiego standardu wykończenia. Połączenia należy zaszpachlować a następnie całą powierzchnię płyt zagruntować i zaszpachlować gładzią szpachlową typu „Finish” (np. Polimerowa lub Hybrydowa gładź szpachlowa marki Progold). Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz farbą Sigma Amarol Triol marki Sigma.

Malowanie


Świeże tynki cementowo-wapienne należy malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. Przed użyciem należy wyrób dokładnie wymieszać, a w razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 5% obj. Zalecana ilość warstw 2-3 (w zależności od stopnia nasycenia koloru i jego siły krycia). Kolejną warstwę, nakładaj po wyschnięciu poprzedniej po około 4h. Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
 
Większe powierzchnie ścian malujemy szerokim wałkiem (25cm) rozprowadzając farbę ruchami pionowymi w kierunkach góra dół. Wałkiem dający najlepszy efekt finalny jest wałek Microfibra Floor 120. Przy malowaniu należy przestrzegać następujących zasad:
  • poszczególne powierzchnie (ściany, elementy pomieszczeń) malować tylko jedną techniką malarską,
  • farbę nanosić starannie i równomiernie – należy nakładać taką samą ilość farby na jednostkową powierzchnię ściany lub sufitu. Farbę na wałek nabierać dość obficie i rozprowadzać na podłożu starannie i równomiernie. Bardzo ważne jest, aby nie malować tzw. „suchym wałkiem”.
  • Malowane fragmenty na powierzchni ściany lub sufitu łączyć „mokro na mokro” nie doprowadzając do powstawania efektu „suchych brzegów”.
  • Ostatnie pociągnięcia wałkiem prowadzić w jednym kierunku.
 W przypadku konieczności wykonania poprawek na suchej powłoce, aby zminimalizować możliwość wystąpienia różnic kolorystycznych poprawki po wyschnięciu należy wykonywać dokładnie tym samym wyrobem tzn. należy stosować wyrób z tej samej partii produkcyjnej oraz tej samej partii kolorowania w mieszalniku – najlepiej, zastosować wyrób z opakowania, którym była malowana dana powierzchnia architektoniczna. Przy wykonywaniu poprawek należy stosować to samo narzędzie oraz technikę malowania, jak podczas wcześniejszego malowania. Optymalne warunki do aplikacji w pomieszczeniu to temperatura powietrza od +10°C do +20° C i wilgotność względna od 50% do 70%.
Przed przystąpieniem do aplikacji pomieszczenie należy przewietrzyć. W trakcie prac malarskich zaleca się unikać przeciągów. Po zakończeniu prac malarskich pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.

Dodatkowe informacje

Dla kolorów trudno kryjących należy użyć rekomendowanego w systemie kolorowania podkładu. Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +5 do +30 °C i wilgotności względnej powietrza 45%- 80%. Pełne właściwości mechaniczne oraz odpornościowe na zmywanie na mokro powłoka uzyskuje po 4 tygodniach. Zabrudzenia z powłoki farby należy usunąć niezwłocznie od ich powstania miękką gąbką i wodą z dodatkiem detergentu. Niższa temperatura i większa wilgotność względna powietrza wydłuża czas wysychania powłoki. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Stosując tradycyjne metody aplikacji (np. wałek, pędzel), przy nieodpowiednim doborze narzędzia, technice malowania i niesprzyjających warunkach (temperatury i wilgotności względnej powietrza) możliwe jest wystąpienie smug na niektórych kolorach. Najlepszy efekt finalny uzyskujmy przy stosowaniu do nakładania farby natrysku hydrodynamicznego zgodnie z zaleceniami opisanymi powyżej. W przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania, poszczególne szarże wyrobu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem. W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Przed aplikacją wyrobu prosimy o sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich opakowaniach ze złożonym zamówieniem.