Wróć do listy

Sigma Polymatt

Matowa farba lateksowa do użytku wewnętrznego, o wysokiej sile krycia. Do malowania powierzchni takich jak tynki cementowo-wapienne, syntetyczne i gipsowe, płyty gipsowo – kartonowe, tapety papierowe i z włókna szklanego
Szczególnie przydatna do powierzchni narażonych na intensywną eksploatację takich jak szpitale, szkoły, przedszkola dla wymalowań, które nie powinny wydzielać substancji zapachowych podczas malowania i po wyschnięciu.

odporna na szorowanie
bardzo dobra siła krycia
głęboki mat

 Kolory:
Biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color Pro

Wygląd powłoki:
Głęboki mat

Metoda malowania:
Pędzel, wałek, natrysk

Opakowanie handlowe:
12,5 l biały, baza LN, ZN, DN, ZX
Narzędzia

Do tego produktu polecamy

    Wałek przeznaczony do malowania farbami emulsyjnymi akrylowymi, lateksowymi
    Wałek Perlon
    Wałek przeznaczony do malowania farbami emulsyjnymi akrylowymi, lateksowymi oraz emaliami wodorozcieńczlnymi oraz wybranymi z oferty wyrobami rozpuszczalnikowymi
    Wałek Microfibra


Dane techniczne

 Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3]  1,35 ÷ 1,44
 Lepkość Haake 23±1oC, [dPa * s]  42 ÷ 56
 Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h]  3 h
 Nanoszenie drugiej warstwy, [h]  po 4 h
 Zawartość części stałych, min. [%wag]  50,0
 Odczyn pH  8 ÷ 8,7
 Stopień bieli min. [%] (dotyczy białego) 80
 Zalecana grubość powłoki na mokro [μm] 125
 Odporność na szorowanie Klasa 2
 Wygląd powłoki Głęboski mat
 Największy rozmiar ziarna (granukacja) [μm]  Drobna do 100
 Współczynnik kontrastu (zdolność krycia)  Klasa 1 przy 8 m2/l
 Rekomendowana ilość warstw 1 - 2
 Wydajność  do 8 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża


Sposób stosowania
Przygotowanie podłoża

 
Stare powłoki farb oraz słabo związane i łuszczące się, należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą.
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, o wyrównanej chłonności.
Naprawy powierzchni należy wykonywać materiałami bez zawartości wapna.
Zarówno świeże jak i stare tynki oraz podłoża silnie chłonące wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) należy zagruntować  gruntem Sigmafix Universal.
Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów.
Pozostałości po farbach klejowych należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą.
Powierzchnie pomalowane farbami alkidowymi należy oczyścić i zmatowić w celu zwiększenia przyczepności.
Powierzchnie gładkie, bez struktury powinny być dokładnie wyrównane.

Malowanie

Świeże tynki cementowo-wapienne należy malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
Przed użyciem należy wyrób dokładnie wymieszać, a w razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 5% obj. Zalecana ilość warstw 1-2. Kolejną warstwę, bez rozcieńczania należy nakładać po wyschnięciu pierwszej.
Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.

Dodatkowe informacje

Dla kolorów trudno kryjących należy użyć zalecanego w systemie kolorowania podkładu.
Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze +5 do + 30° C i wilgotności względnej powietrza poniżej 85%.
Pełne właściwości mechaniczne powłoka uzyskuje po 4 tygodniach.
Niższa temperatura i większa wilgotność względna powietrza wydłuża czas wysychania powłoki.
Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.

Zalecenia BHP i P.Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.