Wróć do listy

Sigma Wallglue L7

Wodorozcieńczalny, kryjący klej Sigma Wallglue L7 na bazie polioctanu winylu
przeznaczony jest do klejenia tapet Sigmascan, jak również do gruntowania przyklejonych już tapet Sigmascan
 duża siła klejenia
wysoka zdolność wypełniania
łatwość użycia
zdolność regulacji wilgoci
możliwość kolorowania pod kolor farby nawierzchniowej

Kolory:
Biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color Pro.

Metoda malowania:
Pędzel, wałek

Opakowanie handlowe
5 L


Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3]  1,330
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 16 h
Zawartość części stałych, min.[%obj.] 54,7
Rekomendowana ilość warstw 1-2
Wydajność Klejenie do 3,5 m2/l w zależności od wzoru Sigmascan Gruntowanie: 10 m2/l
 

Sposób stosowania

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być spójne, suche i nośne.
Świeże podłoża mineralne:
Usuń wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki i zanieczyszczenia do odsłonięcia właściwego podłoża.
Podłoże naprawić i/lub wyrównać za pomocą masy szpachlowej niezawierającej wapna.
Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj gruntem Sigmafix Universal.
Powierzchnie pomalowane farbami dyspersyjnymi lub alkidowymi:
Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
Usuń wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb do odsłonięcia właściwego podłoża.
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, o wyrównanej chłonności.
Podłoża chłonne lub o nierównej chłonności zagruntuj gruntem Sigmafix Universal.
Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.
Powierzchnie pomalowane farbami alkidowymi należy oczyścić i zmatowić w celu zwiększenia przyczepności.

Malowanie

Nanieść klej Sigma Wallglue L7 w wybranym kolorze.
W razie potrzeby należy rozcieńczyć wodą w ilości max. 5% obj.
Przykleić tapetę Sigmascan, tak aby była gładka i łączyła się na styk.
Po ok. 4 godzinach na tapetę nanieść wałkiem Perlon warstwę Sigma Wallglue L7 w    wybranym kolorze.
Po wyschnięciu pomalować Sigmatex Superlatex, Sigma Polysatin SM lub Sigma Polygloss.
Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.            
 
Zalecenia BHP i P.Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie  Charakterystyki.