Wróć do listy

Sigmascan


Dekoracyjna tapeta zawierająca włókno szklane, stosowana z dowolnym systemem farb odpornych na szorowanie (klasa 1, 2 wg PN-EN 13300). Jako wykończenie ścian np. szpitali, sal konferencyjnych, hoteli, szkół, biur, itp., zarówno w obiektach nowych, odnawianych, jak i modernizowanych. Tapetę Sigmascan można stosować na świeże lub uprzednio malowane podłoża betonowe, tynki, cement azbestowy, sklejkę, gips, itp.
 pozwala uzyskać efekt struktury delikatnego materiału
pozwala uzyskać wykończenie bez śladu spojeń
odporna na uszkodzenia mechaniczne
niepalna
ekonomiczna (w większości zastosowań wystarczy jedna warstwa farby)
zabezpiecza przed powstawaniem i maskuje istniejące pęknięcia i rysy podłoża (niekonstrukcyjne)
Sposób stosowania

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia do tapetowania powinna być równa, czysta, sucha, niekrusząca się, niepyląca.
Świeże jak i stare tynki oraz podłoża silnie chłonące wodę Dekoracyjna tapeta zawierająca włókno szklane, stosowana z dowolnym systemem farb odpornych na szorowanie (klasa 1, 2 wg PN-EN 13300). Jako wykończenie ścian np. szpitali, sal konferencyjnych, hoteli, szkół, biur, itp., zarówno w obiektach nowych, odnawianych, jak i modernizowanych.

Dekoracyjna tapeta zawierająca włókno szklane, stosowana z dowolnym systemem farb odpornych na szorowanie (klasa 1, 2 wg PN-EN 13300). Jako wykończenie ścian np. szpitali, sal konferencyjnych, hoteli, szkół, biur, itp., zarówno w obiektach nowych, odnawianych, jak i modernizowanych. Tapetę Sigmascan można stosować na świeże lub uprzednio malowane podłoża betonowe, tynki, cement azbestowy, sklejkę, gips, itp.
 pozwala uzyskać efekt struktury delikatnego materiału
pozwala uzyskać wykończenie bez śladu spojeń
odporna na uszkodzenia mechaniczne
niepalna
ekonomiczna (w większości zastosowań wystarczy jedna warstwa farby)
zabezpiecza przed powstawaniem i maskuje istniejące pęknięcia i rysy podłoża (niekonstrukcyjne)

Sposób stosowania

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia do tapetowania powinna być równa, czysta, sucha, niekrusząca się, niepyląca.
Świeże jak i stare tynki oraz podłoża silnie chłonące wodę (ściany nigdy nie malowane) należy zagruntować gruntem Sigmafix Universal.
Należy odciąć żądaną długość tapety z zapasem 5-10 cm.
Następnie należy nanieść rozcieńczony klej Sigma Wallglue L7 na część tapetowanej ściany.

Nakładanie

 
Tapetę przyłożyć wzdłuż prostej krawędzi na pociągniętym klejem obszarze ściany i wygładzić szpachlą do tapet, usunąć nadmiar kleju i ponownie wygładzić. Analogicznie postępować w każdym następnym posmarowanym klejem miejscu; zaleca się łączenie tapety na styk. W narożnikach wewnętrznych tapetę docinać (nie zaginać). Na narożnikach zewnętrznych tapetę zaginać z zapasem min. 10cm.
Po wyschnięciu tapety, nanieść na tapetę jedną warstwę kleju przy pomocy wałka.
Po wyschnięciu zaleca się nałożenie odpowiedniej farby ściennej w systemie Sigma
Klej w razie potrzeby rozcieńczać wodą. Malowanie tapety farbą: nie wcześniej niż  po 16 godz.

Inne

Dopuszcza się występowanie do 3 skaz w rolce - w związku z tym długość rolki jest większa od nominalnej.
 
Dodatkowe informacje

Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze +5 do + 30° C i wilgotności względnej powietrza poniżej 85%.
 
Zalecenia BHP i P.Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie  Charakterystyki.