Wróć do listy

Sigmulto Metallic

Wodorozcieńczalna farba dekoracyjna do wnętrz, dająca powłokę o wyglądzie metalicznym. Polecana do estetycznego wykończenia ścian w obiektach użyteczności publicznej takich jak: hotele, obiekty biurowe i handlowe, restauracje, sale wystawowe, teatry oraz pomieszczenia mieszkalne i innych reprezentacyjne obiekty. Szczególnie zalecana do wykańczania tapet z włókna szklanego Sigmascan, powłok ściennych przeznaczonych do malowania, farb kwarcowych i tynku strukturalnego.

 efekt metaliczny
odporna na szorowanie na mokro


 Kolory:
Gama specjalnie dobranych 36 metalicznych kolorów.
UWAGA: Ze względu na metaliczny połysk kolor powłoki jest zależny od kąta patrzenia i typu oświetlenia np. dla koloru MT 20 może przyjmować odcienie od S 1030-R80B do S4030-R80B (w skali NCS).

Metoda malowania:
Pędzel i wałek (na podłożach chropowatych) lub natrysk

Opakowanie handlowe:
3 l baza
Narzędzia

Do tego produktu polecamy

    Wałek przeznaczony do malowania farbami emulsyjnymi akrylowymi, lateksowymi oraz emaliami wodorozcieńczlnymi oraz wybranymi z oferty wyrobami rozpuszczalnikowymi
    Wałek Microfibra
    Pędzel przeznaczony do malowania emaliami, bejcami i lakierami
    Pędzel płaski

Dane techniczne

Gęstość 20,5oC, [g/cm3] 1,06 ÷ 1,08
Lepkość Haake 23±1oC, [dPas] 55 ÷ 65
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 3h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4h
Zawartość części stałych, min. [%wag] 23,0
Odporność na szorowanie Klasa 1
Wygląd powłoki Metaliczny
Rekomendowana ilość warstw 2-3
Wydajność do 14 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.

Sposób stosowania
Przygotowanie podłoża

Stare powłoki farb oraz słabo związane i łuszczące się, należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą.
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
Wykończenie na podłożach niewystarczająco suchych i utwardzonych może spowodować przyciemnienie tonu.
Naprawy powierzchni należy wykonywać materiałami bez zawartości wapna.
Zarówno świeże jak i stare tynki oraz podłoża silnie chłonące wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) należy zagruntować  gruntem Sigmafix Universal.
Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów.
Pozostałości po farbach klejowych należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą.
Powierzchnie pomalowane farbami alkidowymi należy oczyścić i zmatowić w celu zwiększenia przyczepności.
Podłoże powinno być równe (bez spękań i zarysowań) oraz powinno posiadać jednolitą chłonność na całej powierzchni. W przeciwnym razie wszelkie nierówności podłoża będą szczególnie widoczne.

Malowanie

Malowanie na powierzchniach gładkich
Malowanie wałkiem zalecane jest tylko na niewielkich powierzchniach (do ok. 1 m2). Należy nałożyć 2-3 warstwy Sigmulto Metallic, za każdym razem ostatnie pociągnięcia wałkiem Microfibra wykonując delikatnie w jednym kierunku w celu uzyskania maksymalnie jednolitej powłoki. Na powierzchniach większych zalecane jest malowanie natryskiem hydrodynamicznym lub HVLP zgodnie z parametrami podanymi w akapicie „Rekomendowane narzędzia”.
            
Malowanie na powierzchniach strukturalnych
Na powierzchnie o strukturze o grubości do 3 mm zalecane jest nakładanie 2 warstw Sigmulto Metallic za pomocą wałka Perlon. Na strukturach o większej grubości optymalne jest nakładanie Sigmulto Metallic w jednej warstwie pędzlem Płaskim lub pędzlem Oval.
Malowanie na tapecie z włókna szklanego
Zastosowanie kleju Wallglue L7 lub farby Sigmatex Superlatex w kolorze zbliżonym do koloru nakładanego Sigmulto Metallic ułatwia uzyskanie pożądanego efektu dekoracyjnego i zmniejsza zużycie Sigmulto Metallic. Na przygotowaną w ten sposób, wyschniętą powierzchnię tapety należy nałożyć dwie warstwy Sigmulto Metallic za pomocą wałka Microfibra lub Perlon.

Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.

Dodatkowe informacje

System Sigmulto Metallic doskonale przylega do podłoży porowatych, jak również do farb odpornych na zmywanie. System Sigmulto Metallic przylega również do podłoży „nie przenikalnych”, takich jak stare farby alkidowe. W przypadku nakładania na podłoże nie przenikalne, wilgotność ze skraplania może jednak powodować odspajanie farby od podłoża. Nie stosować Sigmulto Metallic na podłoże nie przenikalne (np. stara farba alkidowa) w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności, takich jak kuchnie i łazienki.
Świeże tynki cementowo-wapienne należy malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze +5 do + 30° C i wilgotności względnej powietrza poniżej 85%.
Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.

Zalecenia BHP i P.Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie  Charakterystyki.