Wróć do listy

SUPERLATEX CLASSIC

Farba Superlatex Classic przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z tynków syntetycznych, cementowo-wapiennych, powierzchni betonowych, tynków gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych i powierzchni pomalowanych farbami emulsyjnymi. Zastosowanie wysokogatunkowej dyspersji umożliwia prawidłowe oddychanie ścian. Polecana jest również do malowania tapet z włókna szklanego w systemie Sigmascan.
Wysoka odporność na szorowanie duża wytrzymałość na środki czyszczące i dezynfekujące bardzo wygodna w malowaniu i niechlapiąca antyrefleksyjna.
Kolory:
Biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color Pro

Wygląd powłoki:
Matowy

Metoda malowania:
Pędzel, wałek, natrysk

Opakowanie handlowe:
1 l, 5 l, 10 l biały;
1 l, 5 l, 10 l baza LN, ZN

Narzędzia

                                       Do tego produktu polecamy

    Wałek przeznaczony do malowania farbami emulsyjnymi akrylowymi, lateksowymi oraz emaliami wodorozcieńczlnymi oraz wybranymi z oferty wyrobami rozpuszczalnikowymi
    Wałek Microfibra
Dane Techniczne

Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3]  1,37 ÷ 1,50
 Lepkość Haake 23±1oC, [dPa * s]  25,0 ÷ 41,0
 Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 2 h
 Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2 h
 Zawartość części stałych, min. [%wag]  50,0
 Odczyn pH  8 ÷ 8,7
 Stopień bieli min. [%] (dotyczy białego) 80
 Zalecana grubość powłoki na mokro [μm] 140
 Odporność na szorowanie Klasa 2
 Wygląd powłoki Matowy
 Największy rozmiar ziarna (granulacja) [μm] drobna do 100
 Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) Klasa 3 przy 7 m2/l
 Rekomendowana ilość warstw 1 - 3
 Wydajność  do 12 m2/l przy jednej warstwie


Sposób stosowania
Przygotowanie podłoża

Stare powłoki farb oraz słabo związane i łuszczące się, należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, o wyrównanej chłonności. Naprawy powierzchni należy wykonywać materiałami bez zawartości wapna. Zarówno świeże jak i stare tynki oraz podłoża silnie chłonące wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) należy zagruntować gruntem Sigmafix Universal. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów (np. mydło malarskie). Pozostałości po farbach klejowych należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą. Powierzchnie pomalowane farbami alkidowymi należy oczyścić i zmatowić w celu zwiększenia przyczepności. Powierzchnie gładkie, bez struktury powinny być dokładnie wyrównane. Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz farbą Sigma Renomat marki Sigma.
 

Malowanie

Świeże tynki cementowo-wapienne należy malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. Przed użyciem należy wyrób dokładnie wymieszać, a w razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 5% obj. Zalecana ilość warstw 1-3 (w zależności od stopnia nasycenia koloru i jego siły krycia). Kolejną warstwę, bez rozcieńczania należy nakładać po 2h. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.
 

Dodatkowe informacje

Dla kolorów trudno kryjących należy użyć zalecanego w systemie kolorowania podkładu.
Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +5 do + 30°C i wilgotności względnej powietrza 40% - 80%. Nie zaleca się aplikacji wyrobu przy niskiej wilgotności względnej powietrza.
Pełne właściwości mechaniczne powłoka uzyskuje po 4 tygodniach.
Niższa temperatura i większa wilgotność względna powietrza wydłuża czas wysychania powłoki. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
Wyrób biały nie jest przeznaczony do stosowania w komputerowym systemie kolorowania. Stosując tradycyjne metody aplikacji (np. wałek, pędzel), przy nieodpowiednim doborze narzędzia, technice malowania i niesprzyjających warunkach (temperatury i wilgotności względnej powietrza) możliwe jest wystąpienie smug na niektórych kolorach.
W przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania, poszczególne szarże wyrobu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem. W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”. Przed aplikacją wyrobu prosimy o sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich opakowaniach ze złożonym zamówieniem.
Farba spełnia wszystkie wymagania Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opisanych w zeszycie ITB nr 387/2011 Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne rozdz. 6. Wymagania dotyczące powłok malarskich.

Zalecenia BHP i P.Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.