Wróć do listy

Sigma Facade Elastocoat

Specjalna farba fasadowa na bazie żywic akrylowych przeznaczona na spękania.  Doskonała do pokrywania powierzchni betonowych. Może być stosowana na cegłę, tynki zewnętrzne, gazobeton i tynki cementowe.

 odporna na działanie czynników atmosferycznych
tworzy bardzo elastyczną powłokę
nieprzyciągająca kurzu i brudu
zdolność do pokrywania rys

 Kolory
Biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color PRO.

Wygląd powłoki
Satynowy

Metoda malowania
Wałek lub natrysk

Opakowanie handlowe
10 l

Lepkość Haake 23±1oC, [dPas]     47,0 ÷ 51,0
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,27 ÷ 1,37
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 3h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 5h
Zawartość części stałych, min. [%wag] 49
Wielkość ziarna [µm] < 100 Drobne (S1)
Wygląd powłok Satynowy
Grubość powłoki na sucho [µm]
> 200
≤ 400 (E4)
Współczynnik przenikania pary wodnej Sd   ≥  0,14
      < 1,4[m]
Średnia Klasa 2 (V2)

≤ 150 [g/(m2· d)]
> 15 [g/(m2·d)]
Średnia Klasa 2 (V2)  
Przepuszczalność wody [kg/(m2· h0,5)] ≤ 0,1
Mała Klasa 3 (W3)
Przepuszczalność dwutlenku węgla [g/(m2 ·d)]
< 5 (C1)
Przepuszczalność dwutlenku węgla Sd [m] Sd 641 (C1)
Klasyfikacja G2, E4, S1, V2, W3, A1, C1
Rekomendowana ilość warstw 2
Wydajność do 5 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.    Sposób stosowania
    Przygotowanie podłoża

    Podłoże należy umyć i usunąć wszelkie zanieczyszczenia. Powierzchnie silnie i/lub nieregularnie absorbujące należy odpowiednio zagruntować farbą Sigmafacade Elastocoat rozcieńczoną wodą w ilości 20% obj. W przypadku kolorów ciemnych należy zneutralizować kredujące podłoża, aby uniknąć efektu wykwitów. 
    Powierzchnia do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, dobrze związana z podłożem.
    Podłoże niemalowane:
    Świeże jak i stare tynki oraz podłoża silnie chłonące wodę (ściany nigdy nie malowane) należy zagruntować gruntem Sigmafix Universal.
    Podłoże malowane:
    Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów.


    Malowanie

    Świeże tynki cementowo-wapienne należy malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
    Przed użyciem należy wyrób dokładnie wymieszać. Nie zaleca się rozcieńczania. Zalecana ilość warstw 2. Kolejną warstwę należy nakładać po wyschnięciu pierwszej.
    Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.

    Dodatkowe informacje

    Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze +5 do + 30° C i wilgotności względnej powietrza poniżej 75%.
    Niższa temperatura i większa wilgotność względna powietrza wydłuża czas wysychania powłoki.
    Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.

    Zalecenia BHP i P.Poż

    Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
    Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.