Wróć do listy

Sigma Polysatin SM

 dobra zdolność krycia
bardzo wysoka odporność na szorowanie
łatwa do czyszczenia
odporna na środki dezynfekujące
satynowa
ekologiczna (bezrozpuszczalnikowa)


 Kolory:
Biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color Pro

Wygląd powłoki:
Satynowy

Metoda malowania:
Pędzel, wałek, natrysk

Opakowanie handlowe:
5 l, 12,5 l biały;
4 l, 12,5 l, baza LN, ZN, DN, ZX
Narzędzia

Do tego produktu polecamy

    Wałek przeznaczony do malowania farbami emulsyjnymi akrylowymi, lateksowymi oraz emaliami wodorozcieńczlnymi oraz wybranymi z oferty wyrobami rozpuszczalnikowymi
    Wałek Microfibra
    Wałek przeznaczony do malowania farbami emulsyjnymi akrylowymi, lateksowymi
    Wałek Perlon

Dane techniczne

Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,31 ÷ 1,40
Lepkość Haake 23±1oC, [dPa * s] 26 ÷ 33
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 3h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4h
Odczyn pH 8 ÷ 8,7
Stopień bieli min. [%] (dotyczy białego) 80
Zalecana grubość powłoki na mokro [μm] 140
Odporność na szorowanie Klasa 1
Wygląd powłoki Satynowy
Największy rozmiar ziarna (granukacja) [μm] Drobna do 100
Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) Klasa 2 przy 7 m2/l
Rekomendowana ilość warstw 1-2
Wydajność do 7 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża

Sposób stosowania
Przygotowanie podłoża
Stare powłoki farb oraz słabo związane i łuszczące się, należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą.
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, o wyrównanej chłonności.
Naprawy powierzchni należy wykonywać materiałami bez zawartości wapna.
Zarówno świeże jak i stare tynki oraz podłoża silnie chłonące wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) należy zagruntować  gruntem Sigmafix Universal.
Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów.
Pozostałości po farbach klejowych należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą.
Powierzchnie pomalowane farbami alkidowymi należy oczyścić i zmatowić w celu zwiększenia przyczepności.
Powierzchnie gładkie, bez struktury powinny być dokładnie wyrównane.

Malowanie

Świeże tynki cementowo-wapienne należy malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
Przed użyciem należy wyrób dokładnie wymieszać, a w razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 5% obj. Zalecana ilość warstw 1-2. Kolejną warstwę, bez rozcieńczania należy nakładać po wyschnięciu pierwszej.
Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.

Dodatkowe informacje

Dla kolorów trudno kryjących należy użyć zalecanego w systemie kolorowania podkładu.
Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze +5 do + 30° C i wilgotności względnej powietrza poniżej 85%.
Pełne właściwości mechaniczne powłoka uzyskuje po 4 tygodniach.
Niższa temperatura i większa wilgotność względna powietrza wydłuża czas wysychania powłoki.
Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.

Zalecenia BHP i P.Poż

Świadectwo kontroli - odpornośc na chemikalia w oparciu o DIN 53 168.
Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.